هرچی که دلت میخواد

سرگرمی
آخرین نظرات
 • ۴ ارديبهشت ۹۳، ۲۱:۲۰ - .........33
  بد بود

ضرب المثل های با حرف(د)

ایوب نژاداحمدی | جمعه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۰ ق.ظ


 • «دارندگی‌ست و برازندگی.»
 • «داری طرب کن، نداری طلب کن.»
 • «داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابه.»
 • «دانا گوشت می‌خورد نادان چغندر.»
 • «دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه// هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا»
 • «دایه از مادر مهربان‌تر را باید پستان برید.»
 • «دختر، تخم ترتیزک است.»
 • «دختر تنبل، مادر کدبانو را دوست داره.»
 • «دختر می‌خواهی مامش را ببین، کرباس می‌خواهی پهناش را ببین.»
 • «دختر همسایه هر چه چل‌تر برای ما بهتر.»
 • «دختری که مادرش تعریف بکنه برای آقادائیش خوبه.»
 • «درازی شاه‌خانم به پهنای ماه‌خانم در.»
 • «در بیابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام.»
 • «در بیابان لنگه کفش‌کهنه، نعمت خداست.»
 • «در جنگ، حلوا تقسیم نمی‌کنند.»
 • «در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی؟»
 • «در جهان هرکس که دارد نان مفت// می‌تواند حرف‌های خوب گفت»
 • «در جهنم عقربی هست که از دستش به مار غاشیه پناه می‌برند.»
 • «در جیبش را تار عنکبوت گرفته‌است.»
 • «در چهل سالگی طنبور می‌آموزد در گور استاد خواهد شد.»
 • «در خانه‌ات را ببند همسایه تو دزد نکن.»
 • «در خانه اگر کس است یک‌حرف بس است.»
 • «در خانه بیعاره‌ها نقاره می‌زنند.»
 • «در خانه مور، شبنمی طوفانست.»
 • «در خانه هرچه، مهمان هرکه.»
 • «درخت اگر متحرک شدی ز جای بجای// نه جور اره کشیدی و نی جفای تبر» انوری
 • «درخت پربار، سنگ می‌خوره.»
 • «درخت کاهلی بارش گرسنگی است.»
 • «درخت کج جز به آتش راست نمی‌شه.»
 • «درخت گردکان به‌این بزرگی، درخت خربزه الله‌اکبر.»
 • «درخت هر چه بارش بیش‌تر شود، افتاده‌تر شود.»
 • «درد دل خودم کم بود، این‌هم غرغر همسایه.»
 • «درد، کوه کوه میاد، مومو میره.»
 • «در دروازه را میشه بست، اما در دهن مردمو نمیشه بست.»
 • «در دنیا همیشه به یک پاشنه نمی‌چرخه.»
 • «در دنیا یه خوبی می‌مونه یه بدی.»
 • «در دیزی وازه، حیای گربه کجا رفته.»
 • «در زمستان، الو، به از پلوه.»
 • «در زمستان یه جل بهتر از یه دسته گل
 • «درزی در کوزه افتاد.»
 • «در زیر این گنبد آبنوسی، یک‌جا عزاست یک‌جا عروسی.»
 • «در شهر کورها یه چشمی پادشاست.»
 • «در شهر نی‌سواران باید سوار نی شد.»
 • «در عفو لذتیست که در انتقام نیست.»
 • «در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.» حافظ
 • «در کف شیر نر خونخواره‌ای// غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای؟» مولوی
 • «در کف هریک اگر شمعی بدی// اختلاف از گفت‌شان بیرون شدی» مولوی
 • «در مجلس خود راه مده همچو منی را// کافسرده‌دل افسرده کند انجمنی را»
 • «درم داران عالم را کرم نیست// کریمان را بدست اندر درم نیست» سعدی
 • «در مسجده، نه کندنیست نه سوزوندنی.»
 • «در نمک ریختن توی دیگ باید به مرد پشت کرد.»
 • «درویش از ده رانده، ادعای کدخدایی کند.»
 • «درویش مومیایی، هی میگی و نمیایی.»
 • «درویش را گفتند: در دکانتو ببند دهنشو هم گذاشت.»
 • «در، همیشه به یک پاشنه نمی‌گرده.»
 • «در هفت آسمان یک ستاره نداره.»
 • «دزد، آب گرون می‌خوره.»
 • «دزد بازار آشفته می‌خواهد.»
 • «دزد باش و مرد باش.»
 • «دزد به یک راه می‌رود، صاحب مال به هزار راه.»
 • «دزد حاضر و بز حاضر.»
 • «دزد نگرفته پادشاهه .»
 • «دزد ناشی به کاهدون میزنه.»
 • «دزدی آنهم شلغم؟»
 • «دزدی که نسیم را بدزدد دزد است.»
 • «دست از سر کچل ما بردار.»
 • «دست بالای دست بسیار است.» (در جهان پیل مست بسیار است ...) سعدی
 • «دست به دنبک هر کی بزنی صدا میده.»
 • «دست بریده قدر دست بریده را میدونه.»
 • «دست بشکند در آستین، سر بشکند درکلاه.»
 • «دست بیچاره چون بجان نرسد// چاره جز پیرهن دریدن نیست» سعدی
 • «دست پشت سر نداره.»
 • «دست پیش را گرفته که پس نیفته.»
 • «دستت چربه، بمال سرت.»
 • «دستت چو نمی‌رسد به بی‌بی// دریاب کنیز مطبخی را»
 • «دستت چو نمی‌رسد به کوکو، خشکه پلو را فرو کو.»
 • «دست‌تنگی بدتر از دلتنگی است.»
 • «دست خالی برای تو سر زدن خوبه.»
 • «دست در کاسه و مشت در پیشانی.»
 • «دست، دست را میشناسه.»
 • «دست دکاندار تلخ است.»
 • «دست راست را از چپ نمیشناسه.»
 • «دستش به خر نمیرسه پالانش را می‌زند.»
 • «دستش به دم گاو بند شده.»
 • «دستش به عرب و عجم بند شده‌است.»
 • «دستش به دهنش میرسه.»
 • «دستش در کیسه خلیفه‌است.»
 • «دستش به گوشت نمیرسه میگه پیف پیف بو میده.»
 • «دستش را به کمرش گرفته که از بیگی نیفته.»
 • «دستش شیره‌ایست یا دستش چسبناک است.»
 • «دستش را توی حنا گذاشت.»
 • «دستش را توی پوست گردو گذاشت.»
 • «دست شکسته به کار میره، دل شکسته بکار نمیره.»
 • «دست شکسته وبال گردنه.»
 • «دستش نمک نداره.»
 • «دست کار دلو نمیکنه و دل کار دستو نمیکنه.»
 • «دستش کجه.»
 • «دست که به چوب بردی گربه دزده حساب کار خودشو میکنه.»
 • «دست که بسیار شد برکت کم می‌شود.»
 • «دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.» (پای ما لنگ است و منزل بس دراز) حافظ
 • «دست ننت درد نکنه.»
 • «دست و روت را بشور منم بخور.»
 • «دست و رویش را با آب مرده‌شور خانه شسته‌است.»
 • «دسته گل به آب داده.»
 • «دستی را که حاکم ببره خون نداره یا دیه نداره.»
 • «دستی را که نمی‌توان برید باید بوسید.»
 • «دستی را که از من برید، خواه سگ بخورد خواه گربه
 • «دشمنان در زندان با هم دوست شوند.»
 • «دشمن دانا بلندت می‌کند// بر زمینت می‌زند نادان دوست»
 • «دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد.» (دانی که چه گفت زال با رستم گرد...) سعدی
 • «دعا خانه صاحبش را می‌شناسد.»
 • «دعا کن الفبا بمیره یا دعا کن بابات بمیره» ((...وگرنه معلم بسیار است.))
 • «دعوا سر لحاف ملانصرالدین بود.»
 • «دلاک‌ها که بیکار می‌شوند سر هم را می‌تراشند.»
 • «دل بی‌غم دراین عالم نباشد// اگر باشد بنی‌آدم نباشد»
 • «دل سفره نیست که آدم پیش هرکس باز کنه.»
 • «دلش درو طاقچه نداره.»
 • «دلم خوشه زن بگم اگر چه کمتر از سگم
 • «دلو همیشه از چاه درست در نمیاد.»
 • «دماغش را بگیری جانش در میاد.»
 • «دم خروس از جیبش پیداست.»
 • «دمش را توی خمره زده‌است.»
 • «دندون اسب پیشکشی را نمی‌شمارند.»
 • «دنده را شتر شکست، تاوانش را خر داد.»
 • «دنیا دمش درازه.»
 • «دنیا جای آزمایش است، نه جای آسایش.»
 • «دنیا، دار مکافاته.»
 • «دنیا را آب ببره او را خواب میبره.»
 • «دنیا را هر طور بگیری میگذره.»
 • «دنیایش مثل آخرت یزیده.»
 • «دنیا محل گذره.»
 • «دو تا در را پهلوی هم می‌گذارند برای اینست که به درد هم برسند.»
 • «دوتا گاو رو کنار هم ببندی ، همرنگ نشن هم خم میشن.»
 • «دو خروس‌بچه از یک مرغ پیدا می‌شوند، یکی ترکی می‌خونه یکی فارسی.»
 • «دود از کنده بلند میشه.»
 • «دود، روزنه خودشو پیدا میکنه.»
 • «دور اول و بدمستی؟»
 • «دور دور میرزا جلاله، یک زن به دو شوهر حلاله.»
 • «دوست همه‌کس، دوست هیچ‌کس نیست.»
 • «دوستی به دوستی در، جو بیار زردآلو ببر.»
 • «دوستی دوستی از سرت می‌کنند پوستی؟»
 • «دوصد گفته چو نیم کردار نیست.» (برزگی سراسر به‌گفتار نیست...) فردوسی
 • «دو صد من استخوان باید که صدمن بار بردارد.»
 • «دوغ در خانه ترش است.»
 • «دوغ و دوشاب در نظرش یکیست.»
 • «دو قرت و نیمش باقیه.»
 • «دو قرص نان اگر از گندم است و گر از جو// دوتای جامه اگر کهنه‌است و گر از نو// چهارگوشه دیوار خود به‌خاطر جمع// که کس نگوید از این‌جا بخیز و آن‌جا رو// هزار مرتبه بهتر بنزد ابن یمین// زفر مملکت کی‌قباد و کی‌خسرو» ابن یمین
 • «ده انگشت را خدا برابر نیافریده.»
 • «ده، برای کدخدا خوبه و برادرش.»
 • «ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.» سعدی
 • «دهنش آستر داره.»
 • «دهنش چاک و بست نداره.»
 • «دهنش لقّه.»
 • «دهن مردم را نمی‌شود بست.»
 • «دهنه جیبش را تار عنکبوت گرفته.»
 • «دیده می‌بینه، دل میخواد.»
 • «دیر آمده زود میخواد بره.»
 • «دیر زائیده زود میخواد بزرگ کنه.»
 • «دیشب همه شب کمچه زدی کو حلوا؟»
 • «دیگ به دیگ میگه روت سیاه، سه پایه میگه صل علی.»
 • «دیگ به دیگ میگه کونت سیاه.»
 • «دیگران کاشتند ما خوردیم، ما می‌کاریم دیگران بخورند.»
 • «دیگ ملا نصرالدین است.»
 • «دیگی که واسه ما نمی‌جوشه سر سگ توش بجوشه.»
 • «دیوار حاشا بلنده.»
 • «دیوار موش داره، موش هم گوش داره.»
 • «دیواری از دیوار ما کوتاهتر ندیده.»
 • «دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید.»
 • ایوب نژاداحمدی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی